Ubezpieczenia Komunikacyjne

Odpowiedzialności Cywilnej


Auto Casco


Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków


Assistance


Szyby


OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, to ubezpieczenie obowiązkowe, jednakowe dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, zapewni nam wypłatę odszkodowania za uszkodzenia powstałe podczas kolizji zarówno na pojeździe jak i na osobie. Zakresem ochrony objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy rozładunku i załadunku oraz w czasie zatrzymania i postoju.

Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego jest zawarcie umowy w chwili wprowadzenia auta na drogę. Jeśli auto jest sprowadzane konieczne jest zawarcie umowy najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany upewnijmy się, że auto posiada aktualną polisę OC, w przeciwnym wypadku konieczne jest zawarcie ubezpieczenia w dniu zakupu pojazdu.

Zapytaj o wycenę OC

AC

AutoCasco

To ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni ochronę samochodu przed uszkodzeniami, zniszczeniami i kradzieżą. Odszkodowanie przysługuje nam także w wyniku szkody spowodowanej zderzeniem ze zwierzętami, działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar, wybuch) oraz w przypadku dewastacji.

Przy zawieraniu polisy należy szczególną uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia (wariant rozliczenia szkody, wysokość udziału własnego, wykupienie amortyzacji i wyłączenia odpowiedzialności).

Zapytaj o wycenę AC

ASS

Assistance

To ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje pomoc w przypadku awarii lub stłuczki. W zależności od wariantu oraz towarzystwa ASS może obejmować np. holowanie auta, pojazd zastępczy na czas naprawy, naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, części zamiennych, pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, pomoc w wymianie uszkodzonej opony .

Przy zawieraniu polisy należy szczególną uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia (wariant rozliczenia szkody, wysokość udziału własnego, wykupienie amortyzacji i wyłączenia odpowiedzialności).

Zapytaj o wycenę Assistance

SSU

STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

To opcja, dzięki której samochód utrzymuje wartość rynkową z dnia zawarcia umowy przez cały okres ubezpieczenia.

Przy zawieraniu polisy należy szczególną uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia (wariant rozliczenia szkody, wysokość udziału własnego, wykupienie amortyzacji i wyłączenia odpowiedzialności).

Zapytaj o wycenę SSU

NNW

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

To ubezpieczenie dobrowolne, które chroni osoby podróżujące pojazdem - kierowcę oraz pasażerów. Wypłatę odszkodowania otrzymamy również w przypadku wykonywania czynności w obrębie auta (wsiadanie i wysiadanie, załadunek i rozładunek, podczas postoju lub jego naprawy na trasie).

Zapytaj o wycenę NNW

BLS

Bezpośrednia Likwidacja Szkody

To system dzięki któremu ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania zajmować się będzie ubezpieczyciel poszkodowanego.

Zapytaj o wycenę Likwidacji Szkody

Szyby

Ubezpieczenie szyb pojazdu

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby: czołowa, boczna lub tylna, niezwiązana z innymi uszkodzeniami pojazdu. Likwidacja takiej szkody nie wpływa na utratę zniżki w ubezpieczeniu, w przypadku kontynuowania polisy w danym towarzystwie.

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia szyb

Zniżki

OCHRONA UTRATY ZNIŻKI

Ta opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody.

Zapytaj o wycenę
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic
 • pic

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenia zarówno domów jak i mieszkań należą do grupy dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych. Swoim zakresem obejmują nie tylko nieruchomości typu dom czy mieszkanie, ale także garaż wolnostojący, pomieszczenie typu piwnica, obiekty architektury ogrodowej w tym płoty, place zabaw dla dzieci oraz domy letniskowe i domy na etapie ich budowy.

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje między innymi:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

to podstawowy element ubezpieczenia, który swoją ochroną obejmuje nie tylko ryzyko pożaru, ale również deszczu nawalnego, gradu, huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu, eksplozji itp.  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nie tylko elementy stałe budynku, ale także ruchomości domowe należące do ubezpieczonego (np. meble, odzież, sprzęt elektroniczny itp.)

Mienie od kradzieży z włamaniem

Mienie od kradzieży z włamaniem

to ubezpieczenie, które gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w przypadku dokonania lub usiłowania kradzieży z pomieszczeń objętych ochroną. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być stałe elementy budynku oraz ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

to ubezpieczenie, które odpowiada za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobą trzecim, powstałe w wyniku wykonywania czynności życia codziennego. Przykładami takich szkód mogą być: naprawa zalanego przez nas mieszkania sąsiada, szkoda wyrządzona przez nasze dziecko w trakcie zabawy piłką.

NAJWYŻSZY CZAS SIĘ

U B E Z P I E C Z Y Ć

Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych

Ubezpieczenie podróży zagranicznych należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych w celu zapewnienia ochrony w trakcie naszego wyjazdu. Pozwala ono bezpiecznie spędzić wakacje, chroniąc nas w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach. Ubezpieczenie to jest przewidziane nie tylko dla osób wybierających się na urlop, lecz także dla tych którzy wyjeżdżają za granicę w celu zarobkowym oraz dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową.

Assistance

to pomoc polegająca między innymi na transporcie poszkodowanego do kraju, opiece nad osobami towarzyszącymi w następstwie wypadku, pomocy w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, pokryciu kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach i na morzu

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę odszkodowania, w przypadku wystąpienia obrażeń ciała , powodujących trwały uszczerbek, trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego, powstałych niezależnie od poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku   


Odpowiedzialności Cywilnej

to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia nam ochronę w przypadku gdy nieumyślnie  wyrządzimy szkodę osobie trzeciej (odszkodowanie przysługuje nam zarówno w przypadku wyrządzenia szkody na osobie jak i na rzeczy).

Koszty leczenia w tym "v"

Podstawowym elementem takiego ubezpieczenia są koszty leczenia, a więc pokrycie przez ubezpieczyciela wszystkich wydatków poniesionych za granicą na organizację usług medycznych, leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, stomatologicznego oraz pokrycie kosztów za leki i środki opatrunkowe pozwalające poszkodowanemu na powrót lub jego transport do kraju.  


Sprzęt sportowy

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu sportowego, w tym: roweru, nart, deski do surfingu i snowboardu, w przypadku m.in. wypadku w komunikacji, którego ubezpieczony był uczestnikiem, akcji ratowniczej, kradzieży itp.

Bagaż podróżny

to rodzaj ubezpieczenia, który zapewni  ochronę przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego, a także zapewni nam refundowanie (do określonej sumy)kosztów w przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez linie lotnicze   

Masz pytanie? Dzwoń! +48 508 421 545

Pomagamy ubezpieczać

Ubezpieczenia Firmowe

Grupa ubezpieczeń dobrowolnych, chroniąca właścicieli firm zarówno w zakresie posiadanego przez nich majątku, jak i w zakresie zawodowej odpowiedzialności cywilnej.
Zakres ubezpieczenia firmowego jest bardzo szeroki, dostosowany do poszczególnych rodzajów działalności. Ubezpieczenie może obejmować poniższe ryzyka wraz z dodatkowymi klauzulami, dostępnymi w ofercie poszczególnych towarzystw:

Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje między innymi:

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Zapytaj o ubezpieczenie

Mienie od kradzieży z włamaniem

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zapytaj o ubezpieczenie
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

OC z tytułu prowadzonej działalności

Zapytaj o ubezpieczenie

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie posiadanego przez firmę sprzętu elektronicznego.

Zapytaj o ubezpieczenie

Ubezpieczenia Na Życie

Życie nieustannie nas zaskakuje. Czasem są to przyjemne niespodzianki, czasem musimy też zmierzyć się z przykrymi sytuacjami. Nie sposób przewidzieć wszystkiego, co może przynieść los. Właśnie dlatego warto, abyś zabezpieczył siebie i najbliższych, kupując ubezpieczenie na zdrowie i życie. Zobacz, na jaką ochronę możesz liczyć. 


Partnerzy z którymi współpracujemy

Jesteśmy zaufanym partnerem wielu znanych firm ubezpieczeniowych

 • Ergo Hestia
 • MTU
 • Warta
 • PZU
 • Compensa
 • AXA
 • Link4
 • Generali
 • You Can Drive

Twój zaufany partner
w finansach w ubezpieczeniach w biznesie

100%

Profesjonalizmu

100%

Zaangażowania