Współpracujemy między innymi z

Ubezpieczenia Komunikacyjne

KOMUNIKACJA

  • OC - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, to ubezpieczenie obowiązkowe, jednakowe dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, zapewni nam wypłatę odszkodowania za uszkodzenia powstałe podczas kolizji zarówno na pojeździe jak i na osobie. Zakresem ochrony objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy rozładunku i załadunku oraz w czasie zatrzymania i postoju.

Obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego jest zawarcie umowy w chwili wprowadzenia auta na drogę. Jeśli auto jest sprowadzane konieczne jest zawarcie umowy najpóźniej w dniu rejestracji. Kupując pojazd używany upewnijmy się, że auto posiada aktualną polisę OC, w przeciwnym wypadku konieczne jest zawarcie ubezpieczenia w dniu zakupu pojazdu.

 

Do obowiązkowego OC możemy zaoferować dodatkowe ryzyka :

  • AC (Autocasco)

To ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni ochronę samochodu przed uszkodzeniami, zniszczeniami i kradzieżą. Odszkodowanie przysługuje nam także w wyniku szkody spowodowanej zderzeniem ze zwierzętami, działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar, wybuch) oraz w przypadku dewastacji.

Przy zawieraniu polisy należy szczególną uwagę zwrócić na zakres ubezpieczenia (wariant rozliczenia szkody, wysokość udziału własnego, wykupienie amortyzacji i wyłączenia odpowiedzialności).

  • NNW(Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

To ubezpieczenie dobrowolne, które chroni osoby podróżujące pojazdem - kierowcę oraz pasażerów. Wypłatę odszkodowania otrzymamy również w przypadku wykonywania czynności w obrębie auta (wsiadanie i wysiadanie, załadunek i rozładunek, podczas postoju lub jego naprawy na trasie).

  • ASS (Assistance)

To ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje pomoc w przypadku awarii lub stłuczki . W zależności od wariantu oraz towarzystwa ASS może obejmować np. holowanie auta, pojazd zastępczy na czas naprawy, naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, części zamiennych, pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków, pomoc w wymianie uszkodzonej opony .

  • BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody)

To system dzięki któremu ustaleniem wysokości szkody i wypłatą odszkodowania zajmować się będzie ubezpieczyciel poszkodowanego.

  • SZYBY

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby: czołowa, boczna lub tylna, niezwiązana z innymi uszkodzeniami pojazdu. Likwidacja takiej szkody nie wpływa na utratę zniżki w ubezpieczeniu, w przypadku kontynuowania polisy w danym towarzystwie .

  • STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

To opcja, dzięki której samochód utrzymuje wartość rynkową z dnia zawarcia umowy przez cały okres ubezpieczenia.

  • OCHRONA UTRATY ZNIŻKI

Ta opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody.