Współpracujemy między innymi z

Ubezpieczenia Firmowe

To grupa ubezpieczeń dobrowolnych, chroniąca właścicieli firm zarówno w zakresie posiadanego przez nich majątku, jak i w zakresie zawodowej odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczenia firmowego jest bardzo szeroki, dostosowany do poszczególnych rodzajów działalności. Ubezpieczenie może obejmować poniższe ryzyka wraz z dodatkowymi klauzulami, dostępnymi w ofercie poszczególnych towarzystw:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • OC z tytułu prowadzonej działalności,
  • ubezpieczenie posiadanego przez firmę sprzętu elektronicznego.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt